1. Uvod:

Pesnik Simon Jenko je na začetku pesmi Na Sorškem polji zapisal:
Pozdravljeno bodi Sorško poljé, kjer moji očaci v grobih ležé; Kjer zibel je moja stala nekdàj, kjer rojstna stojí še hiša mi zdaj. Pesem se konča z vprašanjem: Al sem ti še znanec, Sorško polje? ker dolgo se nisva videla že; I jaz sem premenil misli, obraz, kar naju ločila kraj sta i čas. Danes bi lahko vprašali tudi obratno: Ali sploh še poznamo Sorško polje, ali poznamo težo bremena, ki smo mu ga v zadnjih petdesetih letih naložili? Če želimo, da se bodo naši otroci tako kot Simon Jenko sploh še pogovarjali s Sorškim poljem, imeli z njim stik, moramo prisluhniti njegovemu klicu po pomoči.


2. Temeljna izjava o društvu:

Projekt Sorško polje – približajmo se naravi je nastal v letu 2011. Temelji povsem na prostovoljnem delu. Poteka v sodelovanju s KGZS, nekaterimi društvi in vsemi 11 krajevnimi skupnostmi, v katerih živi preko 20.000 prebivalcev ki povezujejo območje treh občin: Kranj, Medvode in Škofja Loka.


3. Namen projekta

Informirati in spodbuditi prebivalce Sorškega polja in širše, da Sorškemu polju povrnemo vitalnost, ga razbremenimo posledic intenzivnega kmetijstva in začnemo odgovorno, okolju prijazno izkoriščati njegove naravne danosti s čim manjšimi posledicami za prihajajoče rodove. Društvo, ki ima slogan »približajmo se naravi«, si prizadeva, da bi kmetom s Sorškega polja pomagalo pri vseh fazah prehoda na ekološko kmetijstvo, hkrati pa želi zagotoviti trajen odkup lokalno pridelanih živil na lokalni ravni z organizacijo lokalnih tržnic, spodbujanjem partnerskega kmetijstva, razvijanjem ekološkega turizma in drugih trajnostnih okolju prijaznih potencialov. Društvo Sorško polje želi povezovati, združevati vse krajane treh občin, ki se trudijo izboljšati stanje okolja in delajo za zdrav življenjski slog – torej so naše ambicije ne le v smeri ekološkega kmetijstva, pač pa tudi športa, kulture in vsega, kar pripomore k človeku in živalim bolj prijaznemu okolju.


4. Na kratko o vsebini:

Svoj čas posvečamo trem glavnim področjem:

 • Ozaveščanje in izobraževanje zainteresiranih javnosti (splošna javnost, vrtičkarji, kmeti) o pomenu okolju in človeku prijaznega načina kmetovanja na Sorškem polju
 • Vključitev lokalnih zainteresiranih javnosti pri manjših ali večjih aktivnostih na področju ekološkega kmetijstva (sodelovanje s šolami, vrtci, vzpostavitev ekoloških vrtov - sadovnjakov, sodelovanje pri urbanih vrtovih ipd.)
 • Organizacija prireditev, ki bodo na lokalni ravni trajno doprinesle k revitalizaciji lokalne trajne ozaveščenosti: od lokalne preskrbe z ekološko pridelano hrano, izmenjave rabljenih predmetov (angl. yard sale / garage sale), manjših lokalnih ekoloških tržnice, brezplačnih prenosov znanj in drugih oblik socialnega sodelovanja.


5. Do sedaj smo/v bližnji prihodnosti bomo organizirali/izvedli:

 • predavanja o pomenu ekološko pridelave in predelave hrane:
  od novembra 2011 smo do zdaj smo izvedli 9 predavanj, ki so potekala vsako drugo sredo v mesecu ob 19. uri v prostorih posameznih krajevnih skupnosti na Sorškem polju. Predavanja so bila namenjena večjim in manjšim pridelovalcem, tako kmetom, kot vrtičkarjem, še posebej pa tudi vsem potrošnikom hrane. Preteklih 9 predavanj je obiskalo skupno preko 1200 poslušalcev. Predavanja večkrat popestrimo s kulturnim programom, predstavijo se ekološke in biodinamične kmetije, redno sodelujemo z BC Naklo. Predavanja bomo izvajali tudi v prihodnje, od novembra bo KGZS zavod Kranj v sodelovanju z Društvom Sorško polje mesečno  organiziral predavanja za kmete.

  Drugi cikel predavanj smo pričeli z Ozimno eko tržnico v nedeljo, 7. oktobra 2012, na turistični kmetiji
  Na poljani na Meji s predavanjem Antona Komata o pomenu samooskrbe. Nadaljevali smo ga z zasaditvijo sadovnjakov v 3 šolah in skupnim dogodkom s predavanji o Vlogi in pomenu sadnega drevja v šolskih eko vrtovih in Vzgoji eko sadnega drevja. 12. Decembra 2012 bomo v GD Mavčiče govorili o kulinariki in praznovanjih na SP v preteklosti.     

  Drugi cikel predavanj za kmete pa bomo pričeli s predavanjem ga. Bavec 22. Novembra 2012 v Svetem Duhu o Skupni kmetijski politiki po letu 2013 in Možnostih eko kmetijstva na Sorškem polju in nadaljevali z Ekonomskimi vidiki pri odločitvi za eko kmetovanje 19. Decembra 2012 v Domu KS Senica.


 • vključevanje šol in vrtcev v projekt »Šolski ekovrt« in zasaditev učnih sadovnjakov na območju treh občin
  Spodbujamo vključitev šol in vrtcev na območju Sorškega polja v projekt »Šolski ekovrt« v okviru Inštituta za trajnostni razvoj, katerega namen je vzpostavitev šolskih ekoloških vrtov. Trenutno je že vključen vrtec na Orehku. Prizadevamo si, da vrtove vzpostavijo še ostali vrtci in šole na Sorškem polju. V sodelovanju z Inštitutom za trajnostni razvoj iz Ljubljane smo pod strokovnim vodstvom ga. Jožice Fabjan  7. 11. 2012 v OŠ Cvetka Golarja v Škofji Loki, OŠ Medvode in OŠ Orehek zasadili Učne sadovnjake v šolskih ekovrtovih na območjih vseh treh občin. Po sajenju smo pripravili skupni dogodek in predavanji z naslovom Vloga in pomen sadnega drevja v šolskih ekovrtovih in Ekološki sadovnjak v Sokolskem domu v Škofji Loki.


 • praktični prikaz ekološkega vrtnarjenja na skupnem ekološkem in permakulturnem vrtu v sodelovanju z društvom Svetlin
  V Prašah smo vzpostavili skupni ekološki, biodinamični in permakulturni vrt. Namen je pridobivanju praktičnega znanja o permakulturnem, ekološkem in biodinamičnem načinu vrtnarjenja za vse, ki nas to zanima in seveda druženje v naravi, ki postaja vedno večja vrednota. V začetku vrtnarske sezone so ekološki krškopoljski prašiči prekopali vrt. Izmenjevali in sejali smo seme v okviru Štefete semen, sedaj že nekaj časa pobiramo pridelke (paradižnik, buče, fižol, belo redkev, zelje, brokoli, cvetačo, topinambur, blitvo, kolerabo,…). Dobro uspevajo tudi zdravilna zelišča, pridelali pa smo tudi veliko semen, da jih bomo imeli prihodnje leto za sejanje na vrtu in tudi za izmenjavo jih bo še ostalo. Vsako sredo ob 17 uri smo se dobivali, na delovnih akcijah in praktičnem usposabljanju, termine objavljamo na spletni strani DSP. Predvidena je vzpostavitev podobnih vrtov na več lokacijah na Sorškem polju, ko nas bo preveč za delo na enem vrtu.

 • za večjo prepoznavnost DSP in z namenom ozaveščanja lokalnih prebivalcev smo:
  izdelali in vzdržujemo svojo spletno stran www.sorskopolje.si, na kateri lahko redno spremljate novice
  -  zaradi želje po poglobitvi aktivnosti projekta aktivno iščemo možnosti sofinanciranja projekta in sodelujemo pri izdelovanju študij / projektov na lokalnem področju, ki si prizadevajo za trajnostno izboljšanje kakovosti bivanja lokalnih prebivalcev in okolja;
  -  sodelujemo z vsemi organizacijami, društvi, iniciativami, ki se tako kot DSP trudijo za ohranitev naravne in kulturne dediščine
  -  sodelujemo pri prizadevanjih za vzpostavitev manjših lokalnih ekoloških tržnic;
  -  v sodelovanju z Občinami Kranj, Škofja Loka in KGZS smo izvedli ogled ekoloških kmetij Rengeo in Ferenčak in ogled dobrih praks energetske in prehranske samooskrbe na območju spodnje Savinjske doline,
  -  v sodelovanju s KGZS in BC Naklo pripravljamo preusmeritvene načrte za kmetije
  -  pripravili smo nekaj kulturnih dogodkov: mesečno pred predavanji, na ekološki tržnici s predavanjem Sanje Lončar in Kresni večer, ki so ga popestrili zamejski Slovenci iz Rezije.


6. Kdo je DSP in komu se lahko zahvalim za to, da smo naredili velik korak na lokalni ravni

Poleg sebe, ki sem idejni vodja, gonilna sila, predsednik društva ... je tu vrsta prostovoljcev, ki nesebično delijo svoje znanje in čas za to, da bi izboljšali kakovost bivanja okoli Sorškega polja. Za oporo in prijazno sodelovanje se moramo zahvaliti tudi:

 • občinam: Škofja Loka, Medvode in Kranj za podporo pri projektu
 • krajevnim skupnostim za prostore, pomoč pri obveščanju
 • osnovnim šolam:Orehek, Medvode, Stražišče in Cvetka Golarja
 • Predavateljem: Martini Bavec, Bernardu Sadeku, Mihaeli Zalokar, Francu Zavodniku, Mariji Gregori, Marijanu Pogačniku, Fanči Perdih, Mariji Novak, Sanji Lončar, Antonu Komatu, Jožici Fabjan, Germani Pivk
 • Pevskim zborom in glasbenikom
 • BC Naklo, ki nas je spremljal z degustacijami in ekološkom kmetom, ki so se predstavili na predavanjih
 • Skupini Sorško polje, posebej tistim, ki me spremljajo že od začetka: sestri Tanji, mami Mileni, Zevnik Rudiju, Mariji Novak, Lojzetu Ješe in vsem , ki so že vstopili na vlak,
 • Vsem, ki prispevajo ideje 
 • GD Mavčiče, ki nas spremlja od začetka, Turistični kmetiji Na poljani, kjer imamo sestanke, kmetiji Cof iz Praš za prostor za skupni vrt in Ekološki kmetiji pri Šuštarju, ki nam je posodila Krškopoljske prašiče, ki so nam ta vrt prekopali.
 • Vsem društvom na tem območju s katerimi vzpostavljamo vedno trdnejše stike, posebej pa Društvu Ognjič, ki nam nudi brezplačne novice Skupaj za zdravje človeka in narave – teh smo v zadnjem času razdelili že več kot 700 na mesec in se jih da dobiti v vseh 11 KS!
 • medijem, ki ste naša prizadevanja opazili in s svojim poročanjem na naše delo opozorili druge ter se res odzvali s srcem
 • Eko drevesnici Ocepek, Drevesničarstvu Cegnar Miha, Drevesnici Zakotnik, Drevesnici Prevc Janez, BC Naklo, Arboretumu Volčji potok  za prispevek s sadikami, kompostom in zaščitnimi mrežami pred voluharjem za zasaditev šolskih ekoloških sadovnjakov.

Za vse dodatne informacije smo z veseljem vam na voljo, vabimo pa tudi vse krajane treh občin, da se z idejami in dobro voljo pridružijo ekipi prostovoljcev, ker bodo dodatne roke oziroma glava še kako dobrodošli!


Spomnimo se pregovora:

Sorško polje (Zemlja) ni naša last in ni moja lastnina! Dobili smo ga (jo) le v najem od naših dedov, da takšno ali boljše, izročimo v upravljanje našim vnukom!

 

Matjaž Jerala, predsednik društva
e. naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
mob. tel. : 041 348 199

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com